This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: FUNDACJA ARCHON+ DZIECI KTÓRE KOCHACIE

 


Fundacja ARCHON+
DZIECI KTÓRE KOCHACIE

ul. Słowackiego 86
32-400 Myślenice

+48 12 350 59 08
+48 793 920 180

biuro@rodzinawpotrzebie.org
www.rodzinawpotrzebie.org

Całkowity dochód z aukcji
zostanie przekazany na
pomoc rodzinom, aby dzieci nie trafiały do domów dziecka
Nasza Fundacja

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie

jest organizacją pożytku publicznego, która została  założona w kwietniu 2006 r. z inicjatywy właściciela Biura Projektów ARCHON+. Naszym głównym celem jest poprawa warunków życiowych rodzin, aby bieda i warunki mieszkaniowe nie stały się powodem zabierania dzieci z domów rodzinnych. Wspieramy rodziny naturalne, które z różnych względów zagrożone są odebraniem dzieci, a szczególnie te będące pod nadzorem kuratorskim.
Nasza idée fixe to prawo każdego dziecka do miłości i wychowania w rodzinie, dlatego otaczamy rodziny niezbędną ochroną i wsparciem. Wierzymy, iż każda z rodzin ma potencjał do pokonania przejściowych trudności oraz prawo do wychowywania własnych dzieci. Jesteśmy świadomi tego, że niektórzy rodzice z uwagi na choroby lub nałogi nie są w stanie zapewnić dzieciom bezpieczeństwa i podstawowych potrzeb, dlatego wspieramy Rodziny Zastępcze jako alternatywę dla instytucjonalnych placówek opiekuńczych.

Dowiedz się więcej o nas: www.rodzinawpotrzebie.org