This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

 

 

 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku.

 

 

Cele i zakres działań Fundacji określa Program "Zdążyć z Pomocą", którego przewodnią ideą jest ratowanie zagrożonego życia potrzebujących osób, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

 

 

Mamy ponad 35 000 podopiecznych – są to m.in. osoby z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa, dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Pomagamy chorym i niepełnosprawnym z całego kraju. 

 

Przekazujemy fundusze na leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby. Szczęśliwie spotykamy się ze zrozumieniem wielu instytucji i osób, które doceniają nasz trud i starają się bezinteresownie nas wspierać. Dzięki Darczyńcom nasi podopieczni mają szansę na szczęśliwszą przyszłość, poprawę zdrowia i sprawności fizycznej. Fundacja również sama stara się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, m.in. prowadząc działalność wydawniczą.

 

Zapewniamy podopiecznym rehabilitację w naszych Ośrodkach   AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS oraz zakwaterowanie dla dziecka i jego rodzica w hostelach pielęgnacyjno - opiekuńczych podczas turnusu.