This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Specjalizujemy się w ochronie prawa do informacji. Postrzegamy je nie tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jedno z praw człowieka, które chroni ludzką godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy. Wspieramy oddolne inicjatywy stojące na straży praworządnych, odpowiedzialnych i rozliczalnych rządów i samorządówUdostępniamy wiedzę gromadzoną w naszych serwisach, m.in. informacjapubliczna.org, watchdogportal.pl funduszesoleckie.pl.

Udzielamy bezpłatnych porad prawnych dotyczących dostępu do informacji, jeśli trzeba, chodzimy do sądu, by bronić prawa do informacji. Jeździmy po całej Polsce, by opowiadać o nim innym. Piszemy opinie i ekspertyzy. Ale przede wszystkim patrzymy władzy na ręce – sprawdzamy, czy podejmuje dobre decyzje i racjonalnie wydaje nasze wspólne pieniądze.

Co nam się udało:

Przyczyniliśmy się do tego, że jawność życia publicznego stała się ważnym tematem. Obywatelki i obywatele wiedzą, że mogą pytać; a władze wiedzą, że muszą odpowiadać. M.in. dzięki prowadzonym przez nas sprawom sądowym, sądy wydały setki projawnościowych orzeczeń. To także dzięki nam pojawiło się kilkadziesiąt inicjatyw kontrolujących/ władzę w polskich gminach.

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Zajrzyj na naszą stronę siecobywatelska.pl.