This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: Fundacja Animalia

Witamy Allegrowiczów!

 

Fundacja dla Zwierząt Animalia powstała, a właściwie rozpoczęła działalność zgodnie z przepisami, od stycznia 2006r. Inicjatorami powstania Fundacji było 8 zapaleńców – ludzi w różnym wieku i o różnych zawodach – których w 2005r. połączyło jedno: pasja do działania na rzecz pomocy tym, którzy sami nie mogą sobie pomóc, tym którzy zostali skrzywdzeni przez nas – ludzi: bezdomnym zwierzętom. W naszych działaniach wspiera nas grono oddanych sprawie wolontariuszy.

Zgodnie z naszym statutem podstawowym celem Fundacji jest:

a) pomoc zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym w znalezieniu im domów, umieszczanie ich w schroniskach, współpraca i pomoc placówkom działającym na rzecz zwierząt bezdomnych,

b) działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, przez organizowanie i prowadzenie edukacji prozwierzęcej oraz współpraca z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt

c) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt przez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz realizacja programu sterylizacji i kastracji

d) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Aby realizować swoje cele, nie prowadząc żadnej gospodarczej działalności, Fundacja prosi o pomoc i wsparcie Wszystkich, którym los naszych braci mniejszych nie jest obojętny.

Każda forma pomocy: wpłata nawet najdrobniejszej kwoty na nasze konto bankowe, darowizny rzeczowe (karma dla zwierząt, akcesoria, leki), wsparcie naszych działań na rzecz adopcji bezdomnych psów i kotów poprzez pomoc w rozlepianiu lub rozsyłaniu plakatów, reklamowanie zalet adopcji bezdomnego zwierzęcia oraz sam fakt adopcji – będzie dla nas ogromnie ważna.

 

PROSIMY – NIE PRZECHODŹCIE OBOJĘTNIE – ONE NAS POTRZEBUJĄ – NA NAS LICZĄ! NIE MOŻEMY ICH ZOSTAWIĆ BEZ POMOCY! MY LICZYMY NA WAS – SAMI NIE DAMY RADY!