This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans

Trochę informacji o nas: Fundacja "Piastun - Wyrównywanie Szans" została powołana do życia aktem notarialnym w dniu 28.08.2007, a zarejestrowana w dniu 05.12.2007, swoją działalność statutową rozpoczęła w 2008 roku. W dniu 21 października 2011 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja„Piastun - Wyrównywanie Szans” figuruje w „Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018”, znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.fundacjapiastun.pl