This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: Fundacja im. Ojca Werenfrieda

 

 

Kampania „Wolni-Niewolni”

 

1. O kampanii

Kampania Wolni-Niewolni organizowana jest przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP), Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie i będzie trwała do czerwca 2019 r. Celem kampanii jest zebranie pieniędzy potrzebnych do uratowania i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych - ofiar handlu ludźmi w Afryce. Zebrane fundusze będą przekazane dla organizacji HAART Kenya i pozwolą powrócić ofiarom handlu ludźmi do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Środki finansowe zostaną wykorzystane przede wszystkim na opiekę medyczną, pomoc prawną oraz psychologiczną oraz zapewnią edukację dla dzieci, oraz szkolenia zawodowe dla dorosłych ofiar tego procederu. Bez intensywnej pomocy ofiary zazwyczaj po raz kolejny stają się niewolnikami (sprzedanymi przez inne grupy przestępcze), więc zebrane fundusze pomogą w przywróceniu im wolności oraz szansy na godne życie. Kampanię wspiera między innymi papież Franciszek oraz Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek.


2. Cel i beneficjent

Celem Kampanii jest zebranie pieniędzy na pomoc i rehabilitację ofiar handlu ludźmi, które są pod opieką organizacji pozarządowej HAART Kenya.

HAART Kenya jest organizacją założoną w 2010 roku przez grupę misjonarzy i aktywistów społecznych pod kierownictwem Radosława Malinowskiego – Polaka, który od 14 lat mieszka i pracuje w Afryce. Misją organizacji jest niesienie pomocy ofiarom niewolnictwa w Afryce Wschodniej. Jako jedna z niewielu kompleksowo zajmuje się przeciwdziałaniem temu procederowi poprzez działanie pośród najbardziej zagrożonych niewolnictwem grup społecznych oraz niesieniem pomocy jego ofiarom. Więcej na temat HAART Kenya na: www.haartkenya.org


3. Problem niewolnictwa w Afryce

Handel ludźmi jest trzecim co do wielkości procederem przestępczym na całym świecie, a kraje Afryki są szczególnie dotknięte tym problemem społecznym. Na chwilę obecną ONZ szacuje, że ponad 40 milionów ludzi jest w ofiarami niewoli. Ofiary są zmuszane do pracy w kopalniach, fabrykach, na farmach lub do prostytucji. Najbardziej poszkodowanymi grupami są dzieci i młode kobiety. Kenia jest krajem, gdzie rekrutuje się, przewozi oraz eksploatuje ofiary handlu żywym towarem.

Na chwilę obecną HAART jest jedyną organizacją w Kenii, która prowadzi schronisko dla ofiar handlu ludźmi. Od początku działalności HAART Kenya pomógł ponad 350 ofiarom oraz przeszkolił ponad 30 000 osób narażonych na sprzedaż. Niestety potrzeby są większe niż możliwości, gdyż z każdym miesiącem wzrasta liczba ludzi szukających pomocy. Ofiarami, którym najczęściej udziela się pomocy, są dziewczynki w wieku 9-16 lat, które zostały sprzedane do pracy przymusowej, do domów publicznych lub zmuszone do małżeństwa.