This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

User (111)  

Fundacja dla Zwierząt „Koci Pazur” została zarejestrowana 17.05.2006 roku w Poznaniu.
Jesteśmy grupą wolontariuszy, którzy z potrzeby serca starają się nieść pomoc zwierzętom, głównie kotom. Fundację ustanowiliśmy w odpowiedzi na o rosnącą liczbę bezdomnych kotów domowych oraz stale pogarszające się warunki bytowania kotów wolnożyjacych w mieście.

Koty, które są pod naszą opieką, przebywają w tzw. domach tymczasowych - czyli mieszkaniach prywatnych wolontariuszy, gdzie są leczone, odkarmiane i socjalizowane. Później szukamy dla nich kochających i odpowiedzialnych opiekunów. 

Chcielibyśmy spopularyzować wśród naszego społeczeństwa ideę adopcji zwierząt po tzw. „przejściach” (schronisko, porzucenie przez poprzednich opiekunów) oraz przekonać osoby planujące zakup kota czy psa, że lepiej poszukać dla siebie zwierzaka u wolontariuszy lub w schronisku, niż kupić go na targowiskach czy w pseudohodowli, gdzie zwierzęta traktowane są jak maszynki do robienia pieniędzy.

Fundacja kładzie też duży nacisk na spopularyzowanie kastracji psów oraz kotów niehodowlanych (wszystkich nierasowych, „rasowych” bez rodowodu oraz takich, które nie posiadają licencji hodowlanej) jako najlepszego sposobu na ograniczenie bezdomności wśród tych zwierząt.

Zajmujemy się również kotami wolnożyjącymi. Z posiadanych środków prowadzimy akcję kastracji zwierząt bezdomnych, zapewniamy im tymczasowe schronienie na czas rekonwalescencji po zabiegu i ewentualnego leczenia.

Jesteśmy organizacją charytatywną działającą pod nadzorem Ministra Ochrony Środowiska. Osoby pracujące na rzecz Fundacji nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

 

Serdecznie zapraszamy na naszą  stronę internetową, fanpage na Facebooku oraz forum.