This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

User (54)  

 

Fundacja chorych na zespół Dandy-Walkera „Podaj dalej” w Lesznie jako jedyna w Polsce od prawie dziesięciu lat opiekuje się chorymi na tę rzadką nieuleczalna chorobę centralnego układu nerwowego.

Dzięki naszym staraniom nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami, którzy nieodpłatnie jako konsultanci honorowi pomagają naszym podopiecznym od strony medycznej. W celu propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat tej rzadkiej choroby wydaliśmy publikację zatytułowaną „Dandy-Walker bez tajemnic”, zorganizowaliśmy dwie konferencje naukowe dla rodziców i lekarzy na temat choroby.

Nasi podopieczni wymagają stałej opieki lekarskiej i odpowiedniej rehabilitacji, która pozwoli im na właściwe funkcjonowanie. W tym celu zorganizowaliśmy pięć Zjazdów Edukacyjno-Integracyjnych, podczas których chorzy są konsultowani przez lekarzy specjalistów oraz prowadzona jest ukierunkowana rehabilitacja. Uczymy rodziców prawidłowej codziennej pracy z chorymi na zespół Dandy-Walkera.
Z uwagi na korzyści jakie dostrzegamy w tej formie pomocy chorym chcemy takie Zjazdy organizować cyklicznie.

W celu gromadzenia środków na realizację naszych zamierzeń od lat prowadzimy aukcje charytatywne przedmiotów podarowanych przez artystów, aktorów, piosenkarzy i zwykłych ludzi dobrego serca.

Dlatego zwracamy się z apelem - prosimy licytować i wspierać podopiecznych Fundacji.

Organizujemy również koncerty charytatywne, z których dochód przeznaczmy na pomoc naszym podopiecznym.

Występowali dla Fundacji Justyna Steczkowska, Stan Borys, Marcin Daniec oraz zespoły Strachy na Lachy, MYSLOVITZ i T- Love.