This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

Zmieniamy się dla Was!

Jesteś na archiwalnej wersji serwisu Allegro Charytatywni. Funkcjonalności zgodne z Regulaminem charytatywni.allegro.pl będą dostępne do 30.09.2020r. Sprawdź więcej tutaj w sprawie dostępności Usługi PayU w serwisie charytatywni.allegro.pl.

Działania charytatywne możliwe są już na allegro.pl zgodnie z Załącznikiem nr 17 do Regulaminu Allegro. Usługa PayU jest dostępna zgodnie z Załącznikiem 7A do Regulaminu Allegro.
Od 30.09.2020 domena charytatywni.allegro.pl będzie miała charakter wyłącznie promocyjny.

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Działaj na allegro.pl!

×

Foto Gooral i Mazowsze XIX PW z autografami

How to buy?

Current price

531,90

Auction has ended

Shipping costs
Courier mail 15,00 zł
Personal pick-up 0,00 zł

All options

Sent within 21 days

Seller (2131)  

99,8 % positive feedback

View feedback

Other items
Ask Seller
  • Description
  • Payment and shipping

Fundacja Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
ul. Dominikañska 19c 
02-738 Warszawa
tel.: 022 8523214, 022 8523215

Fundacja posiada status organizacji po¿ytku publicznego
KRS: 0000030897  
S¹d Rejonowy dla M. St. Warszawa 
XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego
NIP 521-30-03-700, 
REGON 010168068,
Fundusz Za³o¿ycielski 2000 PLN

Wszystkie wystawiane przez nas przedmioty wysy³amy tylko kurierem UPS, koszt wysy³ki 15 PLN. Prosimy jednak uwa¿nie czytaæ dodatkowe informacje, poniewa¿ przedmioty du¿e, trudne do spakowania, czy tez kruche, s¹ wystawiane tylko do odbioru osobistego.

W zwi¹zku z iloœci¹ aukcji i terminami ich zakoñczenia, wysy³ka przedmiotów mo¿e byæ opóŸniona nawet do 3 tygodni. Za tak du¿e opóŸnienia z góry przepraszamy.

UWAGA! 
Przedmioty przeznaczone do odbioru osobistego i nieodebrane do wrzeœnia, zostan¹ wystawione ponownie w kolejnym roku.

22. Finał poświęcony jest ratowaniu życia dzieci i godnej opiece medycznej seniorów. Jak co roku zachęcamy wszystkich do naszych wyjątkowych licytacji!

 

Tym razem na aukcji prezentujemy:

 

Fotę końcową z koncertu zespołów Gooral i Mazowsze, 

które zagrały razem na 19 Przystanku Woodstock 

w nocy z 1 na 2 sierpnia o godzinie 00:10!


Wymiary: A4 + passpartou

 

Tradycją Przystanku Woodstock jest finałowa fota, jaką robię sobie z bohaterami koncertu, czyli zespołem, który występował na scenie. To jedyne takie foty i także przy okazji fantastyczna pamiątka dla zespołu, który w swej radości grania na Przystanku Woodstock często podczas  koncertu wyciąga telefony, aby sfotografować publikę.

Na zdjęciu: scena, publika i rozradowany zespół w jednym, co czyni fotę wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju. Każde zdjęcie opatrzone autografami, a także osobistym podpisem Jurka Owsiaka. Druga taka fota znajduje się w archiwum naszej Fundacji. Licytując stajesz się jedynym takim posiadaczem woodstockowych emocji!

 

Fotografie obrendowane są jedynymi w swoim rodzaju znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską, które poświęcone były Przystankowi Woodstock 2013

 

Fundacja serdecznie dziękuje za ofiarowane przedmioty.

Tradycyjnie, do każdej aukcji wystawianej przez nas, dołączony będzie certyfikat.

Zapraszamy do licytacji!

 

Przedmioty nieodebrane do września zostaną zlicytowane podczas kolejnego Finału!