This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń"

name: A-Z
name
A-Z
Z-A
list of fundraising campaigns duration

Pamiętajcie o swych przodkach - naśladujcie ich wiarę i tradycje

Pomoc seniorom z Ośrodka Pomocy Społecznej "ARKA" w Kożynie. Pozyskanie środków finansowych m.in. na: zakup najbardziej potrzebnego sprzętu medycznego i wyposażenia; przeprowadzenie pilnych prac remontowych budynku; zagospodarowanie terenu ośrodka.

from 24-12-2019
to 10-01-2021

RATUJMY WOLSKIE ZABYTKI. WSPÓLNE DZIEŁO DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Ratowanie zabytków na warszawskiej Woli, w tym Cerkwi św. Jana Klimaka. Pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie pilnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru i znajdujących się na Woli

from 30-09-2018
to 31-12-2020