This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: STOWARZYSZENIE RÓŻOWE OKULARY

name: A-Z
name
A-Z
Z-A
list of fundraising campaigns duration

wsparcie osób chorych onkologicznie oraz osób niepełnosprawnych

Wsparcie bedzie polegać na organizowaniu: -stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów psychologicznych, -ćwiczeń ruchowych i rehabilitacyjnych, - grup wsparcia, -poradnictwa z zakresu poprawy wizerunku i spraw społecznych, -warsztatów twórczych.

from 10-12-2014
to 03-01-2021