This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: Słyszeć_bez_granic

name: A-Z
name
A-Z
Z-A
list of fundraising campaigns duration

Budowanie świadomości Polaków oraz propagowanie wiedzy na temat wad słuchu oraz sposobów ich leczenia.

Stowarzyszenia działa w zakresie ochrony zdrowia, edukuje ludzi w każdym przedziale wiekowym metodach leczenia niedosłuchu. Czuwa nad sprawami legislacyjnymi, organizuje konferencje i zrzesza środowisko osób niesłyszących.

from 28-12-2018
to 27-12-2019