This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: Fundacja "Dobry Duszek"

name: A-Z
name
A-Z
Z-A
list of fundraising campaigns duration

Dożywianie dzieci

Celami projektu jest wyrównanie różnic społecznych , ochrona zdrowia dzieci i młodzieży z problemem niedożywienia oraz aktywizacja środowisk biznesowych i rozwijanie świadomości w tym kierunku.

from 25-04-2019
to 25-04-2020