This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

Grafika – Sarah Jane Szikora

How to buy?

Current price

500,00

Auction has ended

Shipping costs
Courier mail FREE shipping
Personal pick-up 0,00 zł

All options

Sent within 14 days

Seller (2)

100,0 % positive feedback

View feedback

Other items
Ask Seller
  • Description
  • Payment and shipping

 

 

Aukcja charytatywna "Sięgnąć chmur"  

stowarzyszenia "Sercem Malowane"  

w partnerstwie  

z  Instytutem Lotnictwa 

 

 

Dochód uzyskany ze sprzedaży zostanie przeznaczony  na ufundowanie wakacji lotniczych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, które wyróżniły się zaangażowaniem w swoją naukę. 

 

 

Sarah Jane Szikora - „W życiu szczęście ma ten, kto znajdzie prawdziwe powołanie”. Sarah-Jane urodziła się w hrabstwie Durham, w Wielkiej Brytanii, w 1971 roku. Swoje zamiłowanie do tworzenia odkryła w szpitalu, w wieku czterech lat. Rysowała, pomimo oczywistych trudności (z jednym okiem zabandażowanym po operacji). Charakterystyczne dla jej prac są przejaskrawione postacie. Każdy obraz jest spojrzeniem w głąb świata artystki, ekscentrycznego i dowcipnego, na tyle charakterystycznego, że jej prace są natychmiastowo rozpoznawalne. Zachęcona przez matkę Angielkę i ojca Węgra, Sara-Jane uczęszczała do szkoły plastycznej, specjalizując się w ilustracji. Od 1991roku pracuje jako niezależna artystka. Wypowiadając się na temat swoich grubych i chudych postaci, mówi: „Nasze społeczeństwo ma obsesję na punkcie wyglądu. Każdy jest na diecie lub pragnie poprawek kosmetycznych. Dlaczego tak bardzo się nie lubimy?” Ona to chyba wie. Lata borykania się z zaburzeniami jedzenia od wieku nastoletniego aż do trzydziestu kilku lat dają wiele do myślenia. Pomimo ostatecznego pozostawienia za sobą tego problemu, jego ślad jest wyraźnie widoczny w sztuce artystki: zniekształcone ciała, malutkie głowy, głęboka fascynacja jedzeniem i naszym stosunkiem do niego. Na pierwszy rzut oka sztuka Sarah-Jane może wydawać się beztroska, ale wystarczy zajrzeć lekko pod powierzchnię, aby przekonać się, że jej prace zawierają refleksje na temat ludzkiej natury, że pierwsze wrażenie czasami zawodzi. „Moim celem jest znalezienie tej wspólnej nici, która nas łączy i mam nadzieję, że w głębi moich prac jest empatia.” Z Sarah-Jane współpracują galerie w Wielkiej Brytanii i zagranicą. Jej prace były z sukcesem wystawiane na wystawach indywidualnych, reprodukowane w limitowanych edycjach jako grafiki, książki, rzeźby czy ceramika. 

 

 

„Reaching the clouds” – a charity auction of the Association “Sercem Malowane”  

and the Institute of Aviation

 

All the proceeds from the sale of the works will go to financing an aviation holiday for underprivileged children that have proven to be highly motivated and committed to their learning. 

 

Sarah Jane Szikora - „In life, we are lucky if we find our true calling”. Sarah-Jane was born in County Durham, UK in 1971. She discovered her calling while she was in hospital at the age of four. With one eye bandaged following surgery, she held a crayon in her hand and, despite the obvious handicap, spent her time drawing pictures. Encouraged by her English mother and Hungarian father, Sarah-Jane attended art school and specialised in illustration and has worked as a freelance artist since 1991. Exaggerated figures feature as the main subjects in her artwork. Each painting offers an insight into the artist’s world, delivered with a quirkiness and wit that makes Sarah-Jane’s work instantly recognizable. Commenting on her fat and thin figures, she says, “There is an obsession in our society about appearance; everyone is on a diet or opting for cosmetic improvements. Why is it that we dislike ourselves so much? She should know, after living with an eating disorder from her teens to her early thirties, there was plenty to consider. Despite finally leaving this unhappy condition behind, the legacy of that disorder is plainly visible right through her art, the distorted bodies, tiny heads, a deep fascination for food and our relationship with it. At first glance, Sarah-Jane’s art can appear carefree, but scratch the surface and you will soon discover that her work offers a thoughtfulness about the human condition that first appearances may sometimes betray. “My objective is to find the common thread that connects us and I hope that empathy is at the heart of my work”. Galleries across the UK and overseas have supported Sarah-Jane’s art; it has also been successfully exhibited in solo shows, reproduced as limited edition prints, books, sculptures, Royal Worcester ceramics, and more.