This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

Językoznawstwo ogólne wybrane zagadnienia

How to buy?

Current price

15,50

Auction has ended

Shipping costs
Second class registered mail 5,50 zł

All options

Seller (473)  

100,0 % positive feedback

View feedback

Other items
Ask Seller
  • Description
  • Payment and shipping

Przedstawienie najważniejszych kierunków badań językoznawczych, poczynając od szkoły młodogramatycznej i klasycznego strukturalizmu (szkoły kazańskiej, praskiej, kopenhaskiej i deskryptywizmu amerykańskiego) oraz gramatyki transformacyjno-generatywnej, a kończąc na nowszych kierunkach semantyki, pragmatyki lingwistycznej i teorii tekstu oraz na funkcjonalnej i kognitywnej metodologii badań lingwistycznych. W historii językoznawstwa uwzględnia się wkład Polaków oraz miejsce lingwistyki polskiej na tle światowego rozwoju tej dyscypliny nauki.

Wybrane problemy teorii języka obejmują ogólne zagadnienia istoty i struktury języka, opisu języka jako systemu znaków, założenia typologii i klasyfikacji historycznej języków. Podstawowe problemy semantyki dotyczą definicji znaczenia i teorii znaku, teorii pól leksykalno-semantycznych oraz elementów składni semantycznej. Zagadnienia pragmatyczne skupiają się wokół założeń i metodologii badań aktów mowy. Podstawowe założenia teorii tekstu obejmują zagadnienia spójności tekstu, organizacji dyskursu i jego funkcjonalnych i kulturowych uwarunkowań. Podstawowe założenia językoznawstwa kognitywnego skupiają się na problemach kategoryzacji w języku i teorii prototypów oraz na strukturyzacji przestrzeni mentalnej i schematach wyobrażeniowych w wypowiedzi.

 

Książka używana.


Za wysyłkę przedmiotu listem poleconym ekonomicznym płaci Kupujący na moje konto, które podaję na stronie o mnie i w opisie każdej aukcji.

Nr konta do wpłaty kosztów przesyłki: 73 1050 1201 1000 0023 1753 0778