This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: 808 Leszek Artur - POMÓŻMY ARTUROWI WYGRAĆ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Artur od 27 lat zmaga się z niepełnosprawnością i zależnością od innych która jest torturą dla jego zdrowej psychiki. Operacja metodą Ulzibata oraz rehabilitacja z użyciem "ReWalk" może to zmienić. Pomóżmy mu stać się samodzielnym.

Funds raised by:
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.