This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Zapewnienie środków na działalność statutową S.I.L. „ Nasze Mysłowice”

Realizacja działań na rzecz wyrównywaniu szans w edukacji dzieci i młodzieży. Wspieranie ludzi poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu ,tworzeniu, promocji i realizacji programów mających na celu pomoc rodzinom

Funds raised by:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.