This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Rozwój SZLACHETNEJ PACZKI

Szlachetna Paczka zaprasza do zaangażowania się w projekt SZTUKA TERAZ, który odkrywa współczesną wartościową sztukę. Dochód z licytacji będzie przeznaczony na cele rozwojowe SZLACHETNE PACZKI, od 16 lat pomagającej najbardziej potrzebującym.

Funds raised by:
Stowarzyszenie WIOSNA

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.