This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: RATUJMY WOLSKIE ZABYTKI. WSPÓLNE DZIEŁO DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

Categories

Ratowanie zabytków na warszawskiej Woli, w tym Cerkwi św. Jana Klimaka. Pozyskanie środków finansowych na przeprowadzenie pilnych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru i znajdujących się na Woli

Funds raised by:
Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń"

Item parameters

Sort by: