This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Na działalność statutową fundacji, czyli dla wszystkich podopiecznych

Pomagamy naszym podopiecznym pokrywać koszty leczenia i rehabilitacji. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej pokrywamy też część codziennych kosztów, jak np. rachunki.

Funds raised by:
Fundacja im. Darii Trafankowskiej

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.