This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Budowanie świadomości Polaków oraz propagowanie wiedzy na temat wad słuchu oraz sposobów ich leczenia.

Stowarzyszenia działa w zakresie ochrony zdrowia, edukuje ludzi w każdym przedziale wiekowym metodach leczenia niedosłuchu. Czuwa nad sprawami legislacyjnymi, organizuje konferencje i zrzesza środowisko osób niesłyszących.

Funds raised by:
Słyszeć_bez_granic

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.