This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Cele Statutowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW

DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW od ponad 20 lat prowadzi systemową i ciągle rozwijającą się pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom wykluczonym społecznie. Z pomocy świetlic i klubów korzysta rocznie ok.150 dzieci, a do 400 kolejnych docierają na ulicach streetworkerzy.

Funds raised by:
Stowarzyszenie "Dom Aniołów Stróżów"

Item parameters

Sort by: