This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Sztukater

Celem Stowarzyszenia jest m.in. walka z wykluczeniem społecznym oraz wspieranie twórczości polskich pisarzy poprzez propagowanie ich debiutów a także wspieranie placówek biblioteczno-oświatowych na terenach wiejskich i w małych miasteczkach.

Funds raised by:
Stowarzyszenie Sztukater

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.