This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: POMAGAMY "SIÓDEMCE"

Celem zbiórki jest wsparcie w podejmowanych działaniach na rzecz polepszenia bytu oraz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, oraz stworzenie warunków do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego poprzez organizację specjalistycznych zajęć.

Funds raised by:
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka"

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.