This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Dożywianie dzieci

Celami projektu jest wyrównanie różnic społecznych , ochrona zdrowia dzieci i młodzieży z problemem niedożywienia oraz aktywizacja środowisk biznesowych i rozwijanie świadomości w tym kierunku.

Funds raised by:
Fundacja "Dobry Duszek"

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.