This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Pamiętajcie o swych przodkach - naśladujcie ich wiarę i tradycje

Pomoc seniorom z Ośrodka Pomocy Społecznej "ARKA" w Kożynie. Pozyskanie środków finansowych m.in. na: zakup najbardziej potrzebnego sprzętu medycznego i wyposażenia; przeprowadzenie pilnych prac remontowych budynku; zagospodarowanie terenu ośrodka.

Funds raised by:
Stowarzyszenie "Wierni Tradycji Pokoleń"

Item parameters

Sort by:

list of items

Price: 35,00 zł
Time to end: 2 days Popularity: -
Price: 45,00 zł
Time to end: 2 days Popularity: -
Price: 200,00 zł
Time to end: 2 days Popularity: -
Price: 20,00 zł
Time to end: 2 days Popularity: -
Price: 450,00 zł
Time to end: 2 days Popularity: -
Price: 20,00 zł
Time to end: 2 days Popularity: -
Price: 40,00 zł
Time to end: 2 days Popularity: -
Price: 50,00 zł
Time to end: 2 days Popularity: -