This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Budowa pomnika Władysława Bartoszewskiego w Sopocie

Chcąc upamiętnić wyjątkowe zasługi Wł. Bartoszewskiego, wybitnego dyplomaty, polityka, patrioty, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata, dla rozwoju demokracji w Polsce oraz umacniania dialogu miedzy narodami, postanowiliśmy wznieść Mu pomnik w Sopocie.

Funds raised by:
Stowarzyszenie Warto Być Przyzwoitym

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.