This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

fundraising: Pomoc dzieciom chorym na raka

Nasza organizacja to fundacja dla dzieci, która, przede wszystkim, niesie bezpośrednią pomoc podopiecznym: finansuje niezbędne podczas terapii leki, nierefundowane przez NFZ i zapewnia pomoc socjalną najbardziej potrzebującym.

Funds raised by:
Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową"

Item parameters

Currently there are no items meeting your search criteria.

If you do not want to miss any interesting auctions, remove some filter options.