This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

Polish poetry - Item parameters

Sort by:

Polish poetry - List of items

  NamePriceIncl. shippingPopularityTime to end
PRZYBOŚ WIERSZE POLSKIE pomoc rottka.pl15,00 zł24,00 zł-13 days
KSIĘGA BALLAD pomoc rottka.pl8,00 zł16,00 zł-13 days
Krzysztof Karasek ODY rottka.pl18,00 zł26,00 zł-13 days
K.I Gałczyński POEZJE-pomoc rottka.pl7,00 zł16,00 zł-13 days
K.K. Baczyński UTWORY WYBRANE -pomoc rottka.pl12,00 zł21,00 zł-13 days
K Przerwa Tetmajer MÓW DO MNIE JESZCZE rottka.pl6,00 zł15,00 zł-13 days
J.Łojek SZKOLNE SPOTKANIE Z POEZJĄ LEGIONOWĄ rottk4,00 zł12,00 zł-13 days
J.Kochanowski TRENY pomoc-rottka.pl3,00 zł11,00 zł-13 days
J.Kochanowski TRENY pomoc-rottka.pl3,00 zł11,00 zł-13 days
J.Kochanowski POEZJE -rottka.pl8,00 zł17,00 zł-13 days
J.Kochanowski POEZJE -rottka.pl8,00 zł17,00 zł-13 days
J.Harasymowicz WYBÓR WIERSZY pomoc rottka.pl14,00 zł23,00 zł-13 days
J.Harasymowicz WYBÓR WIERSZY pomoc rottka.pl14,00 zł23,00 zł-13 days
J.Harasymowicz WYBÓR WIERSZY pomoc rottka.pl14,00 zł23,00 zł-13 days
J.Harasymowicz WYBÓR WIERSZY pomoc rottka.pl14,00 zł23,00 zł-13 days
J.Harasymowicz WYBÓR WIERSZY pomoc rottka.pl14,00 zł23,00 zł-13 days
J.Harasymowicz WYBÓR WIERSZY pomoc rottka.pl14,00 zł23,00 zł-13 days
J Słowacki WIERSZE I POEMATY rottka.pl10,00 zł18,00 zł-13 days
H Porębska NA PROGU MILCZENIA-pomoc rottka.pl3,00 zł12,00 zł-13 days
Głód Stanisławski Krzysztof25,00 zł32,00 zł-12 days
Dla wspólnych ogrodów Tyrankiewicz Jadwiga8,00 zł15,00 zł-10 days
Ballady i wiersze Wiesław Rogowski27,00 zł34,00 zł-10 days
WIERSZE WYBRANE – JÓZEF CZECHOWICZ2,00 zł9,60 zł-9 days
Nie czas wróżyć - Janina Olszak5,00 zł9,00 zł-9 days
LEOPOLD STAFF - POEZJE7,00 zł14,00 zł-9 days
POEZJA NIEOPATRZNOŚĆ Anna Barszczewska9,00 zł16,00 zł-9 days
Cz Miłosz ŚWIAT - rottka.pl6,00 zł14,00 zł-8 days
A.Mickiewicz WYBÓR POEZJI -pomoc rottka.pl9,00 zł17,00 zł-8 days
A.Mickiewicz WYBÓR POEZJI -pomoc rottka.pl8,00 zł14,00 zł-8 days
A.Mickiewicz WYBÓR POEZJI t.II -pomoc rottka.pl10,00 zł18,00 zł-8 days
BOLESŁAW LEŚMIAN - CUDOTWORY MIŁOSNE1,00 zł4,30 zł-8 days
JAN TWARDOWSKI - SPÓŹNIONE KUKANIE1,00 zł4,30 zł-8 days
A Mickiewicz WIERSZE pomoc rottka.pl10,00 zł18,00 zł-7 days
Pisma wierszem i prozą Cyprian Kamil Norwid7,00 zł15,00 zł-6 days
Pestki, korale - słowa do nawlekania Z. Joachimiak10,00 zł17,00 zł-6 days
Nie lękajcie się... Myśli o życiu we współczesnym9,00 zł16,00 zł-6 days
Pan Tadeusz Mickiewicz / a. charytatywna9,00 zł17,00 zł-6 days
Myszeidos pieśni X Ignacy Krasicki6,00 zł13,00 zł-6 days
Mieczysław Jastrun z różnych lat19,00 zł27,00 zł-6 days
*B-L-O-X* POEZJE - Cyprian Kamil Norwid10,00 zł20,00 zł-6 days
*B-L-O-X* KWIATY POLSKIE - Julian Tuwim5,00 zł18,50 zł-6 days
*B-L-O-X* UTWORY WYBRANE Ignacy Krasicki10,00 zł20,00 zł-6 days
*BLOX* Więcej nic - P. Dobak5,00 zł18,50 zł-6 days
*BLOX* DUSZNA GÓRKA Marcin Kruhlej5,00 zł18,50 zł-6 days
*BLOX* SZEŚĆ HISTORII LIRYCZNYCH Jan S. Kiczor8,00 zł24,50 zł-6 days
*BLOX* Pocztówki Legnickie - Grzegorz Tomicki5,00 zł19,00 zł-6 days
*BLOX* Słoneczni żeglarze - W. Faber5,00 zł21,50 zł-6 days
*BLOX* Jest taki wiatr...5,00 zł18,50 zł-6 days
*BLOX* WSTĘGI MOBIUSA - autor Paweł Krzaczkowski7,00 zł23,50 zł-6 days
*BLOX* Tryptyk Rzymski. Jan Paweł II8,00 zł18,00 zł-6 days