This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

Scientific and popular books - Item parameters

Sort by:

Scientific and popular books - List of items

  NamePriceIncl. shippingPopularityTime to end
Popularny słownik wyrazów obcych3,99 zł16,99 zł-1 minute
Słownik nazw własnych9,99 zł22,99 zł113 minutes
Słownik wyrazów trudnych i obcych3,99 zł16,99 zł-19 minutes
*Cykorka* Larousse Ziemia Rośliny Zwierzęta20,00 zł40,00 zł-8 hours
*BLOX* Staropolskie teksty i konteksty Tom 55,00 zł21,50 zł-8 hours
*BLOX* Światło w fotografii. Magia i nauka.50,00 zł67,00 zł-8 hours
*Cykorka* Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawni25,00 zł42,00 zł-8 hours
*BLOX* FIZYKOTERAPIA autor Tadeusz Mika4,00 zł20,50 zł-8 hours
*Cykorka* Public relations. Zarządzanie reputacja.7,00 zł21,00 zł-8 hours
Mały słownik pisarzy włoskich Preisner2,00 zł6,50 zł-10 hours
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe3,00 zł11,00 zł-10 hours
Rozmyślania humanistyczne Jakub Litwin2,50 zł7,00 zł-10 hours
Metodyczny poradnik nauczania języka polskiego 81,00 zł5,50 zł-10 hours
Teksty semiprogramowane w studiach dla pracującyc2,00 zł6,50 zł-10 hours
Dokumenty normalizacyjne w działalności informacyj2,00 zł7,00 zł-10 hours
Politechniczne nauczanie pracy w szkole średniej1,50 zł9,00 zł-10 hours
Wprowadzenie do teorii języków informacyjnych2,00 zł7,00 zł-10 hours
Wybrane zagadnienia metodyczne naucz gramatyki1,50 zł6,00 zł-10 hours
Samokształcenie w zawodzie Karaś2,00 zł6,50 zł-10 hours
Metodyka ćwiczeń na studiach uniwersyteckich Leja3,00 zł8,50 zł-10 hours
Wybrane zagadnienia nauczania matematyki w szk śr3,00 zł8,50 zł-10 hours
Choroby włosów - Wojciech Kostanecki35,00 zł50,00 zł-13 hours
Encyklopedia Muzyczna T.I, II, III15,00 zł45,00 zł-13 hours
Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w wych2,00 zł6,50 zł-14 hours
Dramaturgia w szkole Maria Knothe3,00 zł7,50 zł-14 hours
Futuryści polscy Wybór poezji Floryan4,00 zł9,50 zł-14 hours
Wskazówki metodyczne do naucz geogr regional 7 -82,00 zł6,50 zł-14 hours
Katalog Bibliograficzny 1946 - 1974 Trzynadlowski2,00 zł7,00 zł-14 hours
Materiały audiowizualne dla bibliotek publicznych2,00 zł7,00 zł-14 hours
Zeszyty oświaty dolnośląskiej 1 Z teorii i praktyk1,00 zł6,00 zł-14 hours
*BLOX* POSTĘPY REHABILITACJI t.8 zeszyt 35,00 zł19,00 zł-15 hours
*BLOX* Wywieranie wrażenia na innych. Leary.20,00 zł36,50 zł-15 hours
*BLOX* Krajobrazy. Lustrzanka cyfrowa bez tajemnic40,00 zł60,00 zł-15 hours
POLAKÓW ROZMOWY O POLITYCE Jan Osiecki5,90 zł18,90 zł-15 hours
*BLOX* Kreatywna fotografia bez tajemnic.35,00 zł52,00 zł-15 hours
*BLOX* SPOTKANIA ZAPISANE - Jadwiga Radomińska4,00 zł18,00 zł-15 hours
*BLOX* Dzieje muzyki.9,00 zł25,50 zł-15 hours
*BLOX* Glosariusz od starożytności do pozytywizmu5,00 zł15,00 zł-15 hours
T.MOORE "BRATNIE DUSZE" TAJEMNICA DOBRYCH ZWIĄZKÓW17,00 zł30,00 zł-15 hours
*BLOX* Historia francusko-jezycznej literatury Bel12,00 zł29,00 zł-16 hours
*BLOX* Wiersze Leopolda Staffa - I. Maciejewska5,00 zł19,00 zł-16 hours
*BLOX* Staropolskie teksty i konteksty Tom 65,00 zł21,50 zł-16 hours
PRAWO WOBEC NARKOMANÓW Henryk Haak9,00 zł17,00 zł-16 hours
Człowiek w wymiarze kultury Gołaszewski3,00 zł7,50 zł-18 hours
Metodyka krajoznawstwa Skrypt dla studentów wf3,00 zł8,50 zł-18 hours
Zdrowie szesnastu milionów Horodecka1,50 zł6,00 zł-18 hours
Nauczanie programowane w praktyce szkoły Kupisiewi2,00 zł7,50 zł-18 hours
Program nauczania historii i wiedzy o społ Ćwikła2,00 zł7,00 zł-18 hours
Bliżej teatru Poradnik bibliograficz Wyszomirska1,00 zł5,50 zł-18 hours
Prawo administracyjne stosunków gospodar Rabska2,00 zł7,50 zł-18 hours