This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

Scientific and popular books - Item parameters

Sort by:

Scientific and popular books - List of items

  NamePriceIncl. shippingPopularityTime to end
JERZY SIKORA - BIODIAGRAM PRAWDĘ CI POWIE1,00 zł4,30 zł-2 days
20 lat współczesnej literatury polskiej Jakubowski1,00 zł5,00 zł-4 days
Barok ilustrowana historia architektury zabytkowej1,00 zł5,00 zł-5 days
Bliżej teatru Poradnik bibliograficz Wyszomirska1,00 zł5,50 zł-7 days
Metodyczny poradnik nauczania języka polskiego 81,00 zł5,50 zł-5 days
W kręgu prawa rodzinnego Andrzej Dobrzyński1,00 zł5,50 zł-13 days
Wskazówki metodyczne do nauczania geografii kl VI1,50 zł6,00 zł-2 days
Jak im pomóc ? Józefa Pielkowa1,50 zł6,00 zł-1 day
Zeszyty oświaty dolnośląskiej 1 Z teorii i praktyk1,00 zł6,00 zł-1 day
Tzw. pisma użytkowe Podanie życiorys recenzja1,50 zł6,00 zł-10 days
Zdrowie szesnastu milionów Horodecka1,50 zł6,00 zł-7 days
Szlak piastowski2,00 zł6,00 zł-5 days
Przezrocza w nauczaniu historii Suchoński1,50 zł6,00 zł-9 days
Kalendarz nauczycielski 19882,00 zł6,50 zł-5 days
Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno - wych2,00 zł6,50 zł-6 hours
Problemy literatury w latach Drugiej Wojny Świato2,00 zł6,50 zł-6 hours
Wychowanie zintegrowane w środowisku szkoły2,00 zł6,50 zł-4 days
Uzdolnienia kształcenie praca Marian Rataj2,00 zł6,50 zł-5 hours
Wskazówki metodyczne do nauczania botaniki w kl VI2,00 zł6,50 zł-2 days
Tzw. pisma użytkowe w wyższych klasach szkoły pods2,00 zł6,50 zł-2 days
Kalendarz nauczycielski 19902,00 zł6,50 zł-2 days
Model absolwenta a proces dydaktyczno-wychowawczy2,00 zł6,50 zł-10 hours
Szkolnictwo i Oświata na Dolnym Śląsku 1945 - 19752,00 zł6,50 zł-3 days
Kształcenie zawodowe w rozwiniętych krajach kapita2,00 zł6,50 zł-4 days
Wskazówki metodyczne do naucz geogr regional 7 -82,00 zł6,50 zł-4 days
Zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w wych2,00 zł6,50 zł-4 days
Historyczno - literackie konkursy czytelnicze2,00 zł6,50 zł-10 hours
Szkice z etyki Jankowski2,00 zł6,50 zł-3 days
Płoną ognie młodych serc Montaże słowno - muzyczne2,00 zł6,50 zł-3 days
Tarcza na rękawie Alicja Sokołowska2,00 zł6,50 zł-10 days
Ochrona naturalnego środowiska człowieka2,00 zł6,50 zł-6 days
Metoda problemowa w nauczaniu literatury Łojek2,00 zł6,50 zł-10 days
Kształcenie i doskonalenie zawodowe w krajach socj2,00 zł6,50 zł-4 days
Polska nauka o literaturze Zarys rozwoju Markiewic2,00 zł6,50 zł-4 days
Pracownia i klasa - pracownia fizyczno - chemiczna2,00 zł6,50 zł-4 days
Oświata i wychowanie w roku 2000 Husen2,00 zł6,50 zł-11 days
Pomoce naukowe Hapala2,00 zł6,50 zł-7 days
Na lekcjach języka polskiego w klasie V2,00 zł6,50 zł-4 days
Podnoszenie efektywności nauczania geografii Dmows2,00 zł6,50 zł-4 days
Nauczanie geografii 4 Danuta Licińska2,00 zł6,50 zł-11 days
MEN O reformie po dwóch latach2,00 zł6,50 zł-5 days
Teksty semiprogramowane w studiach dla pracującyc2,00 zł6,50 zł-5 days
Mały słownik pisarzy włoskich Preisner2,00 zł6,50 zł-5 days
Geografia ogólna w programach i podręcznikach2,00 zł6,50 zł-8 days
Izby Pamięci Narodowej Białoszewski, Unger2,00 zł6,50 zł-8 days
Teoretyczne podstawy nauczania programowanego2,00 zł6,50 zł-12 days
System pojęć w licealnym kursie historii Szybka2,00 zł6,50 zł-5 days
Odrodzenie w Polsce Przewodnik po wystawie2,00 zł6,50 zł-9 days
Mały słownik pisarzy polskich Goszczyńska2,00 zł6,50 zł-6 days
Nauczanie matematyki w klasach IV - VI Mościcki2,00 zł6,50 zł-13 days