This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

Law and administration - Item parameters

Sort by:

Law and administration - List of items

  NamePriceIncl. shippingPopularityTime to end
*B-L-O-X*HISTORIE,KTÓRYCH NIE MA W HISTORII5,00 zł18,50 zł-7 hours
Zarys prawa wynalazczego Staszków3,00 zł8,50 zł-11 hours
Kodeks karny Przepisy wprowadzające Piasecka2,00 zł9,50 zł-1 day
.*Joanna Skóra Prawo o notariacie4,99 zł13,48 zł-1 day
.*Kodeks karny wykonawczy ze skorowidzem4,99 zł13,48 zł-1 day
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE- pomoc rottka.pl10,00 zł19,00 zł-2 days
PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH- rottka.pl14,00 zł23,00 zł-2 days
TESTY 2001-2006 na aplikacje rottka.pl10,00 zł19,00 zł-2 days
Vademecum prawa pracy Krąkowski2,00 zł6,50 zł-2 days
Reguły społecznej gry Mańk3,00 zł8,00 zł-2 days
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego wykonawcz2,00 zł9,50 zł-3 days
*BLOX* Z DZIEJÓW PRAWA cz. 710,00 zł26,00 zł-4 days
*BLOX* Z DZIEJÓW PRAWA cz. 610,00 zł26,50 zł-5 days
Finanse i prawo finansowe Komar Łączkowski4,00 zł9,50 zł-7 days
Prawo na co dzień Prawo pracy i ubezpieczeń3,00 zł8,50 zł-7 days
Prawo administracyjne stosunków gospodar Rabska2,00 zł7,50 zł-8 days
Bibliografia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych3,00 zł10,50 zł-10 days