This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

Technology - Item parameters

Sort by:

Technology - List of items

  NamePriceIncl. shippingPopularityTime to end
*BLOX* TECHNIKA KOMPUTEROWA Jerzy Wróbel10,00 zł26,50 zł-9 days
B.Kierski MATERIAŁOZNAWSTWO dla szkół rzemiosł bud10,00 zł22,30 zł-2 days
Dzieje samochodu - W. Rychterbuy it now 12,00 zł22,00 zł-11 days
fotoreprodukcja,Heinz Hamann5,00 zł16,00 zł-12 days
Katalog maszyn i urządzeń montażowych oraz środków6,00 zł26,00 zł-12 days
Leksykon magazynowania,Ryszard Bąkowski6,00 zł26,00 zł-13 days
Podstawy konstrukcji spajanych Poradnik,Doc.dr inż30,00 zł45,00 zł-34 minutes
Pokrycia galwaniczne,H.Borman ,N.Majchert-Planeta,40,00 zł51,00 zł-34 minutes
Poradnik inżyniera elektryka,B.Konorski10,00 zł28,00 zł-2 hours
Powłoki Malarsko-lakiernicze,poradnik9,00 zł31,00 zł-2 hours
Przenośniki i podajniki obrabiarkowe,Leszek Kwapis16,00 zł27,00 zł-2 hours
Przewody telekomunikacyjne,katalog SWW 11257,00 zł27,00 zł-2 hours
przyrządy uchwyty i sterowanie pneumatyczne,Wiesła11,00 zł36,00 zł-2 hours
Półprzewodnikowe przyrządy mocy i urządzenia energ8,00 zł30,00 zł-2 hours
Silniki elektryczne małej mocy,katalog AWW 111-7114,00 zł36,00 zł-2 hours
Stalowe konstrukcje budowlane,praca zbiorowa9,00 zł34,00 zł-3 hours
Tablice do projektowania konstrukcji metalowy8,00 zł21,00 zł-3 hours
Tworzywa sztuczne w budowie wykrojników,Marek Axen24,00 zł44,00 zł-3 hours
Tłocznictwo,mechanizacja i automatyzacja tłocznict20,00 zł40,00 zł-3 hours
Wentylacja podstawowych oddziałów fabrycznych,W.W17,00 zł37,00 zł-3 hours
Wzory i przykłady liczbowe obliczeń statystycznych30,00 zł55,00 zł-3 hours
Zasady międzynarodowego układu jednostek miar SI,J5,00 zł14,00 zł-3 hours
Łożyska toczone10,00 zł28,00 zł-4 hours