This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

TRZYDWA%UHT

How to buy?
  • 1 person bids placed by, won (18)
  • Ended (Sun 24 Nov 2019 18:08:24 CET)

Current price

3,00

Auction has ended

Shipping costs
Second class mail 4,30 zł
Second class registered mail 6,90 zł

All options

Seller (285)

100,0 % positive feedback

View feedback

Other items
Ask Seller
  • Description
  • Payment and shipping

WITAMY NA NASZEJ AUKCJI!

 

Jest to aukcja charytatywna, z której dochód przeznaczamy na pomoc dla bezdomnych, potrzebujących zwierząt.

 

Fundacja dla Zwierząt Animalia powstała z myślą o wspieraniu wszelkich działań, mających na celu poprawę losu tych, którym nie ma kto pomóc – porzuconym, okaleczonym, niechcianym, niczyim zwierzętom.

 

Za każdą formę pomocy – pięknie dziękujemy!

 

Aukcja przeznaczona jest na pomoc dla podopiecznych Fundacji, bezdomnych psów przebywających w hotelach oraz w schronisku dla psów pod naszą opieką. Bez pomocy finansowej nie będą mogły czekać bezpiecznie na domy – nie będą miały szansy. Trafiły do nas chore, głodne, niemłode, przerażone sytuacją. Teraz odżyły, już nikt ich nie krzywdzi, nie głodzi. Czekają na swoje domy w hotelach dla psów, pod opieką weterynarzy doszły do zdrowia. To mądre, wspaniałe psy. Dajmy im szansę – aby się tych domów doczekały w miejscach, które znają i gdzie dobrze się czują. Całkowity dochód z aukcji przekazany zostanie na pokrycie kosztu pobytu w hotelach naszych podopiecznych.

Każda złotówka to dla nich ogromne wsparcie – bardzo za każdą pomoc dziękujemy.

Pomóżcie im! Prosimy!

Prosimy o pomoc!!!

 

Na naszej aukcji wystawiamy:

 

 

TRZYDWA% UHT  - Lista zakupów na miesiąc maj

Płyta nowa w folii.

Do sprze­da­ży tra­fił pierw­szy krą­żek for­ma­cji Trzy­dwa%UHT, za­ty­tu­ło­wa­ny "Lista za­ku­pów na mie­siąc maj".

Do naj­więk­szych suk­ce­sów ze­spo­łu Trzy­dwa%UHT na­le­ży za­li­czyć udział w fi­na­le mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su na naj­lep­szą pio­sen­kę Vena Music Fe­sti­val 2007. Spo­śród 700 na­de­sła­nych utwo­rów, oce­nia­nych przez ponad 100-oso­bo­we jury oraz pu­blicz­ność, pio­sen­ka ze­spo­łu Trzy­dwa%UHT "Mię­dzy­wiersz" zdo­by­ła dru­gie miej­sce, wy­gry­wa­jąc z ta­ki­mi wy­ko­naw­ca­mi jak Sofa, Bi­squ­it, Luiza Sta­niec, Mika Urba­niak czy Husky.

Lista utworów

1. Lista za­ku­pów na mie­siąc maj

2. Cały ten sens

3. Py­ta­nia o ko­cha­nie

4. O mi­ło­ści sma­ko­ły­ki

5. Mię­dzy­wiersz

6. Przyjdź mi do głowy

7. W uszy cie­pło

8. Twego szczę­ścia gram

9. Słowa jak de­li­cje

10. Tuczy tam

11. Pępek mego świa­ta

12. Po­li­fo­nicz­nie w mono

Liryczna alternatywa z domieszką rocka i nieodzownym, niebanalnym tekstem Twórczość brytyjskiego reżysera Trence`a Daviesa nie miała dotąd szansy, aby zaistnieć w Polsce. Tymczasem Davies, mimo skromnego ilościowo dorobku, od lat umacniał swą światową sławę najbardziej osobistego spośród twórców filmów autobiograficznych. Wyświechtana fraza o Prouście kina przylgnęła do niego na dobre i na złe... W tej książce staram się przybliżyć Czytelnikowi i Czytelniczce dzieło Daviesa w całym jego skomplikowaniu tematycznym i formalnym. Zajmuję się kwestiami kluczowymi dla Daviesowskiego bohatera (katolicyzmem, homoseksualizmem, pamięcią, wykluczeniem), a także tobiograficznym i głęboko intertekstualnym zarazem), jaki wypracował Davies w swoich utworach.Twórczość brytyjskiego reżysera Trence`a Daviesa nie miała dotąd szansy, aby zaistnieć w Polsce. Tymczasem Davies, mimo skromnego ilościowo dorobku, od lat umacniał swą światową sławę najbardziej osobistego spośród twórców filmów autobiograficznych. Wyświechtana fraza o Prouście kina przylgnęła do niego na dobre i na złe... W tej książce staram się przybliżyć Czytelnikowi i Czytelniczce dzieło Daviesa w całym jego skomplikowaniu tematycznym i formalnym. Zajmuję się kwestiami kluczowymi dla Daviesowskiego bohatera (katolicyzmem, homoseksualizmem, pamięcią, wykluczeniem), a także tobiograficznym i głęboko intertekstualnym zarazem), jaki wypracował Davies w swoich utworach.

 

  

Biorąc udział w naszych aukcjach przyczyniasz się do poprawy losu porzuconych przez człowieka, często okaleczonych, niechcianych zwierząt!

PROSZĘ

ZAJRZYJ NA STRONĘ O MNIE!

POMÓŻ!

 

Z wielką radością informujemy że Fundacja dla Zwierząt Animalia znajduje się na wykazie Organizacji Pożytku Publicznego i możecie Państwo przekazywać na nasze zwierzaki swój 1% podatku.

Prosimy - Wasz 1% - to ratunek dla zwierząt!

Dziękujemy!