This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

Zjazd pod ziemię na kopalnie- ZG Janina - TAURON

How to buy?
  • 16 persons bids placed by, won (9)
  • Ended (Sun 11 Jan 2015 20:00:00 CET)

Current price

800,00

Auction has ended

Shipping costs
Personal pick-up 0,00 zł

All options

Seller (120)

99,4 % positive feedback

View feedback

Other items
Ask Seller
  • Description
  • Payment and shipping

 

Nazwa przedmiotu:

Wycieczka do kopalni węgla kamiennego
Zakład Górniczy Janina w Libiążu dla 2 osób

 

 

Ofiarujący

Kazimierz Grzechnik - Prezes

TAURON Wydobycie

ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno

http://www.tauron-wydobycie.pl/

 

Opis:

 

Przedmiotem aukcji jest wycieczka podczas której dwóch śmiałków przemierzy podziemia Zakładu Górniczego Janina.

Zaopatrzeni w górnicze ubrania, kaski i aparaty oddechowe zobaczą ciężka prace górników pod ziemią.

Finałem wycieczki będzie wizyta na ścianie wydobywczej.

Wycieczka to kilka godzin zwiedzania. Przejazd kolejkami spalinowymi po torach, przejazd na taśmie: http://www.youtube.com/watch?v=kS5lGVXA278

 

Wycieczka musi odbyć się pierwszej połowie 2014 roku.Jej termin zostanie ustalony telefonicznie 2 miesiące wcześniej.

Trwa około 8 godzin, jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób zdrowych - w dobrej kondycji fizycznej. 

Przed zjazdem odbędzie się kontrola oraz szkolenie.

Osoby z problemami zdrowotnymi mogą zostać nie dopuszczone do zjazdu pod ziemię.

 

W zakładzie Sobieskim wyglądało to tak:

Relacja ze zjazdu w 2013 roku: https://www.youtube.com/watch?v=lTnNJU8T72M

Relacja ze zjazdu w 2014 roku: http://www.jaw.pl/2014/06/wielka-orkiestra-pod-ziemia/

 

W tym roku nowością będzie wycieczka do zakładu Janina.

 

 

Charakterystyka Zakładu Janina:

 

Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Janina prowadzi działalność produkcyjną na obszarze górniczym o powierzchni 62,3 km2. Jest to typowy zakład jednoruchowy, gdzie proces wydobywczo-przeróbczy skumulowany jest w rejonie szybów „Janina”. Na południowy–zachód od szybów „Janina” znajduje się szyb „Zachodni”, który pełni funkcję szybu wentylacyjnego.

Ponadto w części północno-zachodniej obszaru górniczego znajdują się pozostałości po infrastrukturze Ruchu II (kopalnia „Janina” do lipca 2003 roku była zakładem dwuruchowym). Teren oraz obiekty tam zlokalizowane stanowią własność Kompanii Węglowej S.A. Wyrobiska dołowe na dawnym Ruchu II oraz upadowe wydobywcza i wentylacyjna łączące dół z powierzchnią zostały zaizolowane poprzez wykonanie tam na wlotach, wlot do szybu „Janina V” został zabezpieczony klapami stalowymi. Aktualnie trwa proces wypełniania wyrobisk dołowych i szybu „Janina V” wodą pochodzącą z dopływu naturalnego.

Roboty górnicze prowadzi się obecnie w obrębie pokładu 118, 119/2 i 201/1. W perspektywie przewiduje się objęcie eksploatacją także pokład 203/3, 203/4 i 207.

Eksploatowane obecnie pokłady połączone są z czynnymi szybami siecią wyrobisk o charakterze przecznic, przekopów i chodników.

Udostępnienie perspektywicznych pokładów wiąże się z koniecznością wykonania znacznego zakresu wyrobisk pochyłych i poziomych o charakterze kamiennym oraz pogłębieniem szybu Janina VI.

Mając na względzie warunki zalegania złoża, stan jego rozpoznania, rozbudowaną sieć nieciągłości tektonicznych, zagospodarowanie powierzchni oraz aspekty ekonomiczne szacuje się, że efektywna baza zasobowa zostanie znacząco zredukowana, niemniej zapewnia stabilne funkcjonowanie zakładu przy założonym poziomie wydobycia przez ok. 80 – 100 lat.

Realizacja powyższych założeń wymagać będzie nakładów inwestycyjnych na pogłębienie szybów oraz budowę nowych poziomów wydobywczych.

Spośród zagrożeń naturalnych w zakładzie występuje jedynie zagrożenie pożarowe (pokłady bardzo skłonne do samozapalenia - V grupa samozapalności) oraz zagrożenia wodne (roboty górnicze prowadzone w części złoża zaliczonej do I, II i sporadycznie III stopnia zagrożenia wodnego).

W ramach eliminacji zagrożenia pożarowego prowadzony jest monitoring oraz prace z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej a roboty górnicze wykonywane w częściach złoża zaliczonych do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego prowadzi się z odpowiednimi rygorami.

Z uwagi na dopływ wód dołowych do wyrobisk podziemnych (oscylowały na poziomie ok. 17m3/min) utrzymywany jest system odwadniania zakładu wyposażony w określoną rezerwę pomp i pojemności wyrobisk wodnych zgodnie z przepisami.

Poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń naturalnych jest jednym z elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.Dodano 2015-01-09 12:05:00
W opisie wkradł się błąd. Wycieczka musi odbyć się pierwszej połowie 2015 roku.