Wstęp. Jakich przedmiotów nie można wystawiać w serwisie Charytatywni Allegro?

W serwisie Charytatywni Allegro istnieje grupa towarów, których nie można oferować na sprzedaż (w żadnej formie: także dodawać gratis do innych produktów). Są też takie przedmioty, których wystawienie wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Zagadnienie to szczegółowo reguluje tzw. lista towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu wystawiane przedmioty nie mogą:W serwisie zabroniona jest także sprzedaż przedmiotów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi.

Przedmiot, który narusza powyższe zasady może zostać usunięty, a jeśli naruszenie jest poważne lub powtarza się, konto sprzedającego może zostać zawieszone.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój przedmiot może być wystawiony na Allegro (lub nie wiesz, jakie warunki musisz spełnić, by móc wystawić dany przedmiot), skontaktuj się z nami.

Objaśnienia do poszczególnych pozycji z listy towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo:


Zapoznaj się też z naszą polityką dot. wystawiania i opisów ofert.