Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×

Wylicytuj prestiżowy złoty numer GG 22

Jak kupować?

Aktualna cena

30 000,00

Licytacja zakończona

Koszty dostawy
Wysyłka e-mailem 0,00 zł

Wszystkie opcje

Sprzedający (8)

100,0 % pozytywnych komentarzy

Zobacz wszystkie komentarze

Wszystkie przedmioty sprzedającego
Pytanie do sprzedającego
 • Opis
 • Dostawa i płatność
Wesprzyj szlachetną aukcję na rzecz WOŚP
i licytuj specjalny numer GG:22

Pieniądze w całości zostaną przekazane na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

W tym roku wygrywasz dwa razy!
Wylicytuj numer GG:22 za minimum 30 000 zł a dodatkowo
otrzymasz możliwość zrealizowania kampanii
na Komunikatorze GG o wartości nawet
110 000 zł netto.
Zapoznaj się z poniższym Regulaminem aukcji.

GG:22 to świetny sposób aby:
- promować swoją firmę
- używać prestiżowego numeru komunikatora
- być w stałym kontakcie z klientami i znajomymi.


Licytuj – taka okazja się nie powtórzy!
WARUNKI AUKCJI – NUMER GG „22”

 1. Niniejsza aukcja odbywa się na zasadach określonych w „Regulaminie Aukcji prowadzonych przez ALLEGRO na stronie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z których dochód przeznaczony jest na cele charytatywne Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” („Regulamin Aukcji”).
 2. Inicjatorem aukcji jest spółka pod firmą: GG Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264575, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 758 461,10 zł, wpłaconym w całości i nr NIP: 867-19-48-977 („GG”)
 3. Przedmiotem aukcji jest prawo do korzystania z następującego Numeru GG w rozumieniu „Regulaminu Platformy GG” udostępnianego do publicznej wiadomości przez GG pod adresem: http://www.gg.pl/prawne/regulamin/: „22” (dwa/dwa) („Numer Specjalny”).
 4. Uczestnikowi Aukcji Internetowej (w rozumieniu „Regulaminu Aukcji”), który zaoferuje i wpłaci zgodnie z Regulaminem Aukcji najwyższą kwotę za prawo do korzystania z Numeru Specjalnego (jednakże nie niższą niż 30.000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) („Zwycięzca Aukcji”), przysługiwać będzie dodatkowo prawo do skorzystania ze świadczeń reklamowych, które zostaną zrealizowane przez GG na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie („Kampania Reklamowa”).
 5. Kampania Reklamowa zrealizowana będzie na następujących warunkach:
  1. Kampania Reklamowa zostanie zrealizowana nie później niż do 31 marca 2014 r.,
  2. Wartość Kampanii Reklamowej będzie wartością cennikową wg „Cennika emisji reklam Biura Reklamy Grupy Allegro i GG Network” („Cennik”) udostępnianego przez GG pod adresem: http://www.reklama.gg.pl/cennik, aktualną na dzień realizacji Kampanii Reklamowej. W przypadku gdy termin Kampanii Reklamowej przypadać będzie na „dzień powszedni” (w rozumieniu „Cennika”) wówczas wartość netto Kampanii Reklamowej wynosić będzie 110.000 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych), a gdy na „dzień weekendowy” (w rozumieniu „Cennika”) wartość netto Kampanii Reklamowej wynosić będzie 84.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  3. Kampania Reklamowa trwać będzie przez jeden dzień (może być to zarówno „dzień powszedni”, jak i „dzień weekendowy” w rozumieniu „Cennika”, o którym mowa w Pkt 2 powyżej),
  4. Kampania Reklamowa zostanie zrealizowana na powierzchni reklamowej udostępnianej w tym celu przez GG w Komunikatorze GG w postaci tzw. komunikatu startowego o wymiarach 600x500 lub 400x265 pikseli – w zależności od wersji Komunikatora GG zainstalowanej przez użytkownika),
  5. Zwycięzca Aukcji poinformuje GG o zamierzonym terminie przeprowadzenia Kampanii Reklamowej nie później niż 2 (dwa) tygodnie przed planowanym terminem Kampanii Reklamowej, przy czym z uwagi na obowiązujący w GG system rezerwacji powierzchni reklamowych, GG zastrzega sobie prawo zaproponowania Zwycięzcy Aukcji terminu/terminów alternatywnych, w przypadku gdy termin Kampanii Reklamowej wskazany przez Zwycięzcę Aukcji będzie kolidował z rezerwacjami zarejestrowanymi przez system GG stosownie do „Regulaminu rezerwacji i zlecania reklam Biura Reklamy Grupy Allegro i GG Network” udostępnianym przez GG pod adresem: http://www.reklama.gg.pl/pobierz/GGNetwork_Regulamin_emisji.pdf,
  6. Warunkiem realizacji Kampanii Reklamowej będzie zamieszczenie w kreacjach reklamowych przeznaczonych do emisji informacji o Numerze Specjalnym np. jako numerze przeznaczonym do kontaktów z klientami lub z kontrahentami,
  7. Kreacje reklamowe zostaną wykonane przez Zwycięzcę Aukcji na własny koszt i będą zgodne ze specyfikacją techniczną udostępnianą przez GG pod adresem: http://www.reklama.gg.pl/specyfikacja, a przed emisją akceptowane przez GG,
  8. Do emisji Kampanii Reklamowej zastosowanie będą miały techniczne warunki emisji określone w „Regulaminie rezerwacji i zlecania reklam Biura Reklamy Grupy Allegro i GG Network” udostępnianym przez GG pod adresem: http://www.reklama.gg.pl/pobierz/GGNetwork_Regulamin_emisji.pdf,
  9. Zwycięzca Aukcji posiadać będzie prawa autorskie do kreacji reklamowych wykorzystywanych w ramach Kampanii Reklamowej i będą one wolne od wad prawnych, ich treść będzie zgodna z obowiązującym prawem, a ich wykorzystanie nie będzie rodziło dla GG obowiązku zapłaty jakichkolwiek wynagrodzeń bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych,
  10. Kampania Reklamowa nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich, a kreacje reklamowe nie będą zawierać logo lub innych znaków towarowych produktów lub usług konkurencyjnych dla produktów lub usług GG.