This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

KURA - VOUCHER NA ROK DARMOWEGO JEDZENIA W-Wa

How to buy?

Current price

2 660,00

Auction has ended

Shipping costs
Courier mail 17,00 zł
Personal pick-up 0,00 zł

All options

Seller (1)

100,0 % positive feedback

View feedback

Other items
Ask Seller
  • Description
  • Payment and shipping

 

Rok darmowego jedzenia w restauracjach KURA w Warszawie

 

 

 

Restauracje Kura w Warszawie przy ul. Nowolipki 15 oraz Obrzeżnej 3 oferują

 

Voucher imienny wystawiony na wygrywającego ważny przez rok na wyżerkę w naszych restauracjach.

 

 

 

Jesz kiedy chcesz i ile chcesz z naszego MENU a do wyboru masz całe mnóstwo dań:


 

Kanapki

 

Stripsy

 

Skrzydełka

 

Frytki

 

Zestawy

 

Boxy

 

Przekąski


 

 

 

Regulamin licytacji ‘’Rok jedzenia w KURZE za darmo’’

 

§1

 

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia aukcji przedmiotów, w tym przypadku jedzenia  (zwanej dalej Licytacją) , z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla Kacpra Boruta.

 

§2

 

Organizatorem Licytacji jest fundacja Siepomaga, a nagrodę ufundowała Restauracja KURA z siedzibą przy ul.Nowolipki 15, 00-151 Warszawa.

 

§3

 

Data licytacji podana zostanie przez organizatora, na stronie licytacji.

 

§4

 

Celem Licytacji jest uzyskanie środków pieniężnych na pomoc w uzyskaniu przez Kacpra terapii genowej lekiem Zolgensma.

 

§5

 

1.                Przedmiotem licytacji jest jedzenie w naszym lokalu (przy ul. Nowolipki 15 i Obrzeżnej 3) przez rok (raz dziennie, na miejscu, na kwotę maksymalnie 25 złotych dziennie, wyłączając napoje).

 

2.                Nagrodę należy odebrać osobiście, można także przekazać ją innej osobie po wcześniejszym skontaktowaniu się z restauracją i podaniu danych osoby, na którą przedmiot licytacji ma zostać przekazany. Przekazanie przedmiotu licytacji może odbyć się w ciągu tygodnia od podania zwycięzcy licytacji. Kolejne zmiany nie są akceptowane.

 

3.                Przedmiot licytacji nie łączy się z innymi promocjami.

 

§6

 

W Licytacji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwane dalej Uczestnikami).

 

§7

 

1.                Licytacja odbywa się pod adresem (link) https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=7696 

 

§8

 

1.                Uczestnik wyraża zgodę na udział w Licytacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§9

 

1.                Uczestnik zgłaszając udział w licytacji obowiązany jest podać cenę, jaką oferuje. Cena musi być wyższa od ceny wywoławczej lub najwyższej zaakceptowanej oferty o co najmniej 1 zł.

 

2.                Licytację wygrywa Uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę w momencie zakończenia licytacji.

 

§10

 

Poprzez udział w Licytacji jej Uczestnicy, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz mają prawo do wglądu do tych danych i ich poprawiania.

 

Postanowienia końcowe

 

§11

 

Wszelkie ewentualne reklamacje zastrzeżenia i uwagi dot. licytacji proszę kierować na e-mail: restauracjakura@gmail.com                    

 

 

 

 

 

No więc tak zapraszamy do aukcji charytatywnej dla Kacperka Boruty,


 

Szczytny cel i pełny brzuch,


 

Więc do dzieła GŁODOMORY !!!