This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

SIEDMIU GRECKICH FILOZOFÓW ADAM SIKORA

How to buy?
  • The item has not been bought
  • Ended (Mon 6 Apr 2020 13:20:13 CEST)

Current price

5,00

Auction has ended

The item has not been bought

Shipping costs
Second class registered mail 8,00 zł
Personal pick-up 0,00 zł

All options

Seller (71)

96,4 % positive feedback

View feedback

Other items
Ask Seller
  • Description
  • Payment and shipping

PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST KSIĄŻKA SIEDMIU GRECKICH FILOZOFÓW

AUTOR   ADAM SIKORA

UŻYWANA, STAN    DOBRY.

WYSYŁKA W PRZECIĄGU 14 DNI OD WPŁATY.

OPIS

 

  Adam Sikora, twórca książki pt.: „Siedmiu greckich filozofów” tak opisuje filozofię: „Filozofia zajmuje się interpretacją świata, problematyką historii, życia społecznego i ludzkiego istnienia. Podejmuje pytania o sens
i wartość życia, zastanawia się nad powołaniem człowieka, usiłuje formować własne prawdy moralne, ustanawiając wartości godne realizacji. Pragnie ona kształtować ludzi
i wspomagać ich w dokonywaniu rozlicznych wyborów, w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, w doskonaleniu ich życia.”
Fakt, iż filozofia jest istotną nauką w życiu ludzkim jest oczywisty, ponieważ dzięki temu jest tak długowieczną, wręcz nieśmiertelną nauką. Arystoteles w utworze „Zachęta do filozofii” pisze, że teoretyczne myślenie daje ludziom największe korzyści
i przedstawia nam szereg przykładów gdzie filozofia staje się użyteczna dla człowieka. Mówi on, że podstawowe narzędzia, na przykład rzemieślnicze, mają swój początek
z obserwacji świata, niektóre wywodzą się z obserwacji światła i promieni słonecznych inne zaś z obserwacji wody. Wspomina, że człowiek musi czerpać pewne wzory
z natury i prawdy i według nich może dokonywać pewnych osądów i stwierdzeń, co jest dobre, pożyteczne i sprawiedliwe. Najlepsze wzory to te, które są w najlepszej zgodzie
z naturą. Stwierdza on, iż człowiek, który nie poznał filozofii i nie poznawał prawdy, nie jest zdolny do pełnego poznania. „Bo tylko filozof żyje ze wzrokiem skierowanym na naturę i na to co boskie, i tak, jak dobry sternik umocniwszy swe życie w tym, co jest wieczne i niezmienne, tam zarzuca kotwicę i żyje według własnej woli.” Oznacza to, iż tylko filozofia tworzy prawa trwałe, słuszne i piękne. Ta nieśmiertelna wiedza, choć zdaje się być tylko teoretyczna pozwala nam kształtować wszystko podług niej. To wiedza umożliwia człowiekowi działanie i daje nam pomoc w naszych poczynaniach. Arystoteles nawołuje także człowieka aby nie uciekał od filozofii, bo ta jest „posiadaniem i uprawianiem mądrości”, a przecież mądrość jest najlepszym ze wszystkich dóbr.
W filozofii odnajdujemy również przesłanki, które mówią, że nie zawsze mądrość filozoficzna musi być użyteczna i korzystna, ale zawsze musi być dobra i już dlatego powinna być pożądana ze względu na siebie samą, niewątpliwie jest ona wartością autoteliczną. To co dobre i cenne zawiera się w filozoficznych dociekaniach. Jeśli człowiek żyje według rozumu, nigdy nie ulega przypadkom losu.