This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

ZARYS MECHANIZMÓW EWOLUCJI HALINA KRZANOWSKA

How to buy?
  • The item has not been bought
  • Ended (Tue 4 Feb 2020 21:27:59 CET)

Current price

10,00

Auction has ended

The item has not been bought

Shipping costs
Second class registered mail 15,00 zł
Personal pick-up 0,00 zł

All options

Seller (71)

96,4 % positive feedback

View feedback

Other items
Ask Seller
  • Description
  • Payment and shipping

PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST KSIAŻKA ZARYS MECHANIZMÓW EWOLUCJI

AUTOR HALINA KRZANOWSKA.

UŻYWANA. STAN BARDZO DOBRY.

WYGLĄD JAK NA ZDJĘCIU.

WYSYKA W PRZECIĄGU 14 DNI OD WPŁATY.

OPIS

Jak przedstawia się darwinowska teoria doboru naturalnego prawie półtora wieku po jej ogłoszeniu? W jakiej mierze genetyka i biologia molekularna przyczyniły się do lepszego zrozumienia mechanizmów ewolucji? Czy współczesna biologia stanowi potwierdzenie teorii ewolucji zaproponowanej przez Darwina? Które z mechanizmów ewolucji stanowiących jeszcze do niedawna zagadkę zostały wyjaśnione, a które w dalszym ciągu nie są w pełni zrozumiałe?
Odpowiedź na te i inne pytania dotyczące ewolucji biologicznej można znaleźć w Zarysie mechanizmów ewolucji, który pomyślany jest jako rozszerzenie i uzupełnienie wcześniejszego podręcznika Mechanizmy ewolucji (PWN, Warszawa 1986, 1989) autorstwa wybitnego polskiego ewolucjonisty profesora Henryka Szarskiego. Do opracowania nowej wersji tego podręcznika profesor Henryk Szarski zaprosił swych młodszych kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: Halinę Krzanowską, Adama Łomnickiego, Jana Rafińskiego i Jacka Szymurę.
Jak stwierdził nieżyjący już wybitny amerykański biolog Teodor Dobzhansky, zjawiska biologiczne nabierają sensu dopiero w świetle teorii ewolucji. Dlatego książka ta, pomyślana jako podręcznik akademicki dla studentów biologii, może być przydatna także dla innych czytelników, interesujących się różnymi aspektami nauk biologicznych. Ponieważ w ostatnich latach podnoszą się w naszym kraju głosy, że darwinowska teoria ewolucji jest już nieaktualna, warto skonfrontować te poglądy z ogólnie przyjętym przez biologów na całym świecie paradygmatem ewolucyjnym. Zarys mechanizmów ewolucji może więc także zainteresować filozofów, teologów i przedstawicieli innych nauk humanistycznych.
W książce tej nacisk położony został nie na konsekwencje ewolucji, ale na jej mechanizmy, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk genetycznych, zmienności genetycznej i procesów tworzenia się nowych gatunków. Omówiono też ewolucję zachowań społecznych zwierząt i altruizmu biologicznego, pochodzenia i utrzymywania się płciowości oraz ewolucję strategii życiowych roślin i zwierząt.